Contact Us
Home > Contact Us
  Zhejiang Guoxiang Co., Ltd
 
  Address: Shangyu Binhai City, Shaoxing City, Zhejiang Province, East District, 23 East Road, Kang Yang Road
 

  Troy E-mail:sunjinzhujy@163.com Tel:+86 18953301628  

  Ricardo E-mail:Ricardo@ekingair.com  Tel:+86 18357520911
 

 
  Fax: 0086-575-82058770
 
  Website: www.ekingair.com
Contact Us   |   OA system   |   Email Login   |   Vendor platform      
Copyright © Zhejiang Guoxiang Co., Ltd.     Add: No.23, Kangyang Road, Dongyi District, Shangyu Binhai City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China     Tel: 0086-575-82578688     ICP 10216064        Design:www.kckj.cc       Admin
Alibaba
Accessories mall
Customer service
Customer service
king@ekingair